Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Wie is wie in het waterkwantiteitsbeheer

Het draaiboek wie is wie in het waterkwantiteitsbeheer bevat een overzicht van contactpersonen op verschillende niveaus van de diverse waterbeheerders, contactgegevens van andere instanties die bij crisisoverleg in geval van wateroverlast kunnen betrokken worden, evenals van de gecontroleerde overstromingsgebieden en de kritieke waterbeheersingsinfrastructuur en kunstwerken. De bijhorende kaart maakt in één oogopslag duidelijk wie waar bevoegd is. Ook de belangrijkste contactgegevens zijn op de kaart opgenomen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.