Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Benedenscheldebekken > Gebiedsgerichte werking > Wie is wie in het waterkwantiteitsbeheer > Wie is wie in het waterkwantiteitsbeheer - documenten voor leden

Wie is wie in het waterkwantiteitsbeheer - documenten voor leden

Wie is wie in het waterkwantiteitsbeheer in het Benedenscheldebekken is een dynamisch document dat regelmatig zal geactualiseerd worden. Gezien dit document heel wat vertrouwelijke informatie bevat, is het enkel toegankelijk voor betrokkenen (waterbeheerders, hulpdiensten, lokale besturen,...). Het document en de kaart zijn beschikbaar via de snelknop 'documenten voor leden' onderaan in de linkernavigatiebalk.
Wie is wie in het waterkwantiteitsbeheer - documenten voor leden
Volledige weergave van afbeelding: 557 KB | View image Bekijken Afbeelding downloaden Download

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.