Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Gebieden

De webpagina’s over de gebiedsgerichte werking worden momenteel aangepast nav de vaststelling van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. Gelieve dus bij het raadplegen van de webpagina’s over specifieke gebieden er rekening mee te houden dat de beschrijvingen niet steeds de meest recente informatie bevatten.
Integraal project Aa

Het stroomgebied van de Aa is een speerpuntgebied waarvoor verwacht wordt dat na 2027 enkel nog natuurlijk herstel nodig is om de goede ecologische toestand te kunnen bereiken. Het bekkensecretariaat brengt er alle betrokkenen samen in een gebiedsgericht overleg om maatregelen en acties te bundelen en op elkaar af te stemmen. Zo komen we op het terrein sneller tot resultaat. De opstartvergadering voor dit integraal project vond plaats op 14 november 2017.

Integraal project Grote Laak

Voor de Gote Laak, een aandachstgebied, wordt verwacht dat de ecologische toestand goed kan zijn in 2033. Het bekkensecretariaat brengt alle betrokkenen samen in gebiedsgericht overleg om maatregelen en acties te bundelen en op elkaar af te stemmen. Zo komen we op het terrein sneller tot resultaat. De opstartvergadering van het integraal project Grote Laak vond plaats op 11/10/2012.

Integraal project Grote Nete I

Voor de Grote Nete I, een speerpuntgebied, wordt verwacht dat ten laatste in 2027 de goede ecologische toestand bereikt wordt. Het bekkensecretariaat brengt alle betrokkenen samen in gebiedsgericht overleg om maatregelen en acties te bundelen en op elkaar af te stemmen. Zo komen we op het terrein sneller tot resultaat. De opstartvergadering van het integraal project Grote Nete I vond plaats op 15/06/2015.

Integraal project Kleine Nete I en Wamp

Voor de Kleine Nete I en de Wamp, beide speerpuntgebieden, wordt verwacht tegen ten laatste in 2027 de goede ecologische toestand bereikt te hebben. Het bekkensecretariaat brengt alle betrokkenen samen in gebiedsgericht overleg om maatregelen en acties te bundelen en op elkaar af te stemmen. Zo komen we op het terrein sneller tot resultaat. De opstartvergadering van het integraal project vond plaats op 12/12/2016.

Integraal project Molenbeek-Bollaak

Het stroomgebied van de Molenbeek-Bollaak is één van de speerpuntgebieden waar we met de juiste inspanningen de goede toestand kunnen halen tegen 2027. Het bekkensecretariaat brengt er alle betrokkenen samen in een gebiedsgericht overleg om maatregelen en acties te bundelen en op elkaar af te stemmen. Zo komen we op het terrein sneller tot resultaat. De opstartvergadering van het integraal project Molenbeek-Bollaak vond plaats op 29 november 2016.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.