Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Integraal project Molenbeek - Bollaak

Het stroomgebied van de Molenbeek-Bollaak is een speerpuntgebied waarvoor verwacht wordt dat ten laatste in 2027 de goede ecologische toestand bereikt wordt.

Het bekkensecretariaat brengt er alle betrokkenen samen in een gebiedsgericht overleg om maatregelen en acties te bundelen en op elkaar af te stemmen. Zo komen we op het terrein sneller tot resultaat.

De opstartvergadering van het integraal project Molenbeek-Bollaak vond plaats op 29 november 2016.

            Molenbeek - Bollaak

Kansen voor de Molenbeek-Bollaak

Fysico-chemisch is de waterkwaliteit in het stroomgebied van de Molenbeek-Bollaak overwegend matig. De Klein Wilboerebeek haalt wel een goede fysico-chemische toestand. Voor het volledige stroomgebied ligt een goede fysico-chemische waterkwaliteit evenwel binnen handbereik. Onder meer de uitbreiding en verbetering van de waterzuiveringsinfrastructuur zal hiertoe bijdragen.

Lees meer

Hefboomproject 'Vallei Kleine Nete van Albertkanaal tot Lier'                

Het bekkensecretariaat Netebekken werkt samen met Vlaamse en provinciale partners, sectoren en gemeenten aan het opwaarderen van de vallei van de Kleine Nete van aan het Albertkanaal tot in Lier. Dit project maakt deel uit van het strategisch project voor de vallei van de Kleine Nete, dat de ruimtelijke kwaliteit in de vallei wil opwaarderen. Samen met de partners werd een visietekst voor het gebied uitgewerkt en bekrachtigd. En de eerste concrete acties worden ondertussen uitgerold.

Lees meer

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.