Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Integraal project Kleine Nete I en Wamp

Het stroomgebied van de Kleine Nete omvat een relatief groot gebied dat zich uitstrekt van Mol en Lommel in het oosten tot Grobbendonk in het westen. Een deel van de vallei behoort tot het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en is een speciale beschermingszone (SBZ). Er komen zeldzame kwetsbare vissoorten voor. De Wamp is een zijwaterloop van de Kleine Nete. Zowel de Kleine Nete als de Wamp zijn aangeduid als speerpuntgebied.

De opstartvergadering van het integraal project 'Kleine Nete I en Wamp' vond plaats op 12 december 2016.

IWP Kleine Nete I en Wamp

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.