Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Geraardsbergen gaat voor integrale aanpak overstromingen (2011)

De stad Geraardsbergen ijvert voor een integrale aanpak van de overstromingsproblematiek en werkt daarom, samen met de overige waterloopbeheerders, aan verschillende oplossingsscenario's.

De stad verplicht het opvangen, hergebruiken en infiltreren van regenwater bij nieuwbouw of verhardingen via een gemeentelijke verordening en stimuleert deze brongerichte maatregelen bij bestaande woningen via een premiereglement en adviesverlening.

Het bestuur heeft ook al concrete beschermingsmaatregelen genomen. De stad heeft 75 meter verplaatsbare dammen aangekocht (ter vervanging van zandzakjes) om woningen in korte tijd te kunnen beschermen tegen wateroverlast. Aan de oorsprong van de Oude Dender wil de stad de instroom van overstromingswater naar het stadscentrum beperken en voor de Benedenstraat heeft de stad een haalbaarheidsstudie voor het plaatsen van een waterkering klaar.

Sinds de invoering van een premie voor de bescherming van gebouwen door waterpreventieve maatregelen (zoals waterwerende schotten, terugslagkleppen, pompen, ed.), begin 2011, is aan 37 inwoners 7.023,35 euro uitbetaald.  Op 1 oktober 2011 organiseerde het stadsbestuur een infobeurs voor haar inwoners over deze preventieve maatregelen. 

Het bestuur draagt een open communicatie met haar inwoners hoog in het vaandel. Inwoners uit de getroffen buurten werden de voorbije twee jaar op verschillende overlegmomenten en infovergaderingen uitgenodigd. En een jaarlijkse infofolder, de stedelijke website en het infoblad houden iedereen op de hoogte van de stand van zaken. Bij dreigende wateroverlast kunnen inwoners die ad hoc informatie willen ontvangen gebruik maken van een gratis sms-service. Meer info: www.geraardsbergen.be/wateroverlast

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.