Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Herinrichting Hoezenbroekbeek (2012)

Wateroverlast

In de gemeente Gooik is er plaatselijk wateroverlast langs de Hoezenbroekbeek. In de Hoezenbroekstraat grenst de beek onmiddellijk aan de rijweg. Als de beek buiten haar oevers treedt, komt de straat gedeeltelijk onder water wat zorgt voor een onveilige toestand en gevaar voor wateroverlast van de woningen en/of hun aanhorigheden.

Herstellen van de oevers

Bovendien zijn de oevers van de beek ter hoogte van de Hoezenbroekstraat in slechte staat.Om de stabiliteit van de oevers te garanderen zijn herstellingswerken noodzakelijk.

Hinder voor omwonenden beperken

Om de hinder voor de omwonenden te beperken, zullen de werken samen uitgevoerd worden met die van de nv Aquafin aan de collector Hoezenbroekbeek-Letterbeek.

Meer informatie over dit project vindt u in de brochure "Waterbouwwerken in je buurt"bij gerelateerde items.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.