Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Beekherstel Mark (2013)

De Mark is de voornaamste zijrivier van de Dender.

Momenteel wordt in opdracht van de VMM de laatste hand gelegd aan een natuurvriendelijk herstel van een deel van de Marke. De werken omvatten een hermeandering van de bestaande loop ter hoogte van Moerbeke-Viane, het terug in gebruik nemen van de Oude Marke en de aanpak van een aantal vismigratieknelpunten. De werken kaderen in de Benelux-beschikking Vismigratie en dragen bij aan het herstel van de waterbergingscapaciteit van het valleigebied van de Marke. Door het inschakelen van de Oude Marke wordt een by-pass rond Viane gecreëerd die de afvoer afwaarts Galmaarden verbetert.

 

 

Gerelateerde inhoud

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.