Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Benedenscheldebekken > In de kijker

In de kijker

Dec. 2018 - Gewestelijk RUP wil overstromingsgevoelige open ruimte langs Benedenvliet vrijwaren
De Vlaamse Regering keurde op 6 juli 2018 een start- en procesnota goed voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de vallei van de Benedenvliet en Grote Struisbeek tussen de E19 en A12 op het grondgebied van de gemeenten Aartselaar, Kontich en Antwerpen. Hiermee wordt één van de grootste signaalgebieden in het Benedenscheldebekken aangepakt. Het bekkensecretariaat bracht het dossier op tafel in de werkgroep Benedenvliet en trok mee aan de kar voor een oplossing voor dit signaalgebied.
Dec. 2018 - Aanduiding watergevoelige openruimtegebieden: een stand van zaken
Op 15 juni 2018 stelde de Vlaamse Regering nadere regels vast voor de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden. Hiermee is het kader voorhanden voor de (voorlopige) aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden.
Maart 2017 - Inspiratiedag 'Water in en om de haven'
Op 22 maart organiseerde het bekkensecretariaat Benedenscheldebekken samen met de procesmanager van Ontwikkeling Havengebied Antwerpen een inspiratiedag over water in en om de haven.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.