Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Okt. 2016 - Nieuwe brochure over Benedenscheldebekken

De komende jaren zetten water- en rioolbeheerders en andere partners binnen het integraal waterbeleid hun inspanningen voor een betere waterkwaliteit en minder wateroverlast in het Benedenscheldebekken verder. Stap voor stap werken ze aan een goede toestand. De nieuwe brochure biedt u een voorsmaakje van wat u de komende jaren mag verwachten.

 

Na een korte voorstelling van het bekken, zetten we enkele gebieden en acties uit het bekkenspecifieke deel voor het Benedenscheldebekken in de kijker.

Grootse plannen voor de komende jaren ...

In het speerpuntgebied Kalkense Vaart denken we met de juiste inspanningen de goede toestand te kunnen halen tegen 2021. Ook in vijf aandachtsgebieden (Groot Schijn, Benedenvliet, Grote Molenbeek-Vliet, Zeeschelde + Rupel en Getijdedurme) schakelen we een versnelling hoger om de waterkwaliteit vooruit te helpen. Hier streven we naar een goede toestand in 2027.

Het bekkensecretariaat brengt  alle betrokkenen samen in gebiedsgericht overleg om maatregelen en acties te bundelen en op elkaar af te stemmen. Zo komen we op het terrein sneller tot resultaat.       

                                          4_cover_brochure_Benedenschelde  

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.