Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan. 2017- Het Benedenscheldebekken maakt een inhaalbeweging

De waterkwaliteit gaat er op vooruit in het Benedenscheldebekken. Dat blijkt uit de meetresultaten van de VMM voor macro-invertebraten: 63% van de meetpunten die in 2015 onderzocht werden, gaat er een kwaliteitsklasse op vooruit. Van deze stijgers scoort bijna een derde van de meetpunten 'goed'. De inspanningen van de voorbije jaren beginnen vruchten af te werpen.

Macro-invertebraten gaan er op vooruit

Macro-invertebraten zijn kleinere ongewervelde dieren zoals larven van kokerjuffers, libellen en muggen, slakken en mossels, kreeftachtigen en allerlei soorten wormen. Ze zijn een goede indicator voor de waterkwaliteit. De Vlaamse Milieumaatschappij meet macro-invertebraten in een 3-jaarlijkse cyclus. Elk jaar wordt een derde van het bekken bemeten. In 2015 waren vooral meetplaatsen in het Schijnbekken en het Waasland aan de beurt.

   Kokerjuffer

De resultaten voor 2015 zijn zeer bemoedigend voor de watertoestand in het Benedenscheldebekken: 63% van de bemeten meetpunten gaat er een kwaliteitsklasse op vooruit. Bij deze stijgers scoren 31% van de meetpunten nu goed en 64% matig. 5% van de meetpunten evolueerde van een slechte naar een ontoereikende toestand.

We zijn er nog niet ...

De goede watertoestand wordt beoordeeld op basis van meerdere parameters en dit volgens het one-out-all-out-principe: het slechtste kwaliteitselement is doorslaggevend. De evoluties voor macrofyten (waterplanten) en fytobenthos (kiezelwieren) zijn minder uitgesproken. Daarnaast moeten ook de chemische toestand en de waterbodem aan de goede toestand voldoen.

Toch is de positieve evolutie voor macro-invertebraten een duidelijk signaal dat onze watersystemen, met doorgedreven inspanningen vanuit alle betrokken sectoren en waterbeheerders, zich kunnen herstellen.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.