Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Benedenscheldebekken > In de kijker > Jan. 2017- Het Benedenscheldebekken maakt een inhaalbeweging

Jan. 2017- Het Benedenscheldebekken maakt een inhaalbeweging

De waterkwaliteit gaat er op vooruit in het Benedenscheldebekken. Dat blijkt uit de meetresultaten van de VMM voor macro-invertebraten: 63% van de meetpunten die in 2015 onderzocht werden, gaat er een kwaliteitsklasse op vooruit. Van deze stijgers scoort bijna een derde van de meetpunten 'goed'. De inspanningen van de voorbije jaren beginnen vruchten af te werpen.

Macro-invertebraten gaan er op vooruit

We zijn er nog niet ...

De goede watertoestand wordt beoordeeld op basis van meerdere parameters en dit volgens het one-out-all-out-principe: het slechtste kwaliteitselement is doorslaggevend. De evoluties voor macrofyten (waterplanten) en fytobenthos (kiezelwieren) zijn minder uitgesproken. Daarnaast moeten ook de chemische toestand en de waterbodem aan de goede toestand voldoen.

Toch is de positieve evolutie voor macro-invertebraten een duidelijk signaal dat onze watersystemen, met doorgedreven inspanningen vanuit alle betrokken sectoren en waterbeheerders, zich kunnen herstellen.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.