Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Maart 2017 - Inspiratiedag 'Water in en om de haven'

Op 22 maart organiseerde het bekkensecretariaat Benedenscheldebekken samen met de procesmanager van Ontwikkeling Havengebied Antwerpen een inspiratiedag over water in en om de haven.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.