Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bekken van de Gentse Kanalen > Contact

Contact

Bekkensecretariaat van de Gentse Kanalen

p/a Waterwegen en Zeekanaal NV, Guldensporenpark 105, 9820 Merelbeke

Tel 09 292 11 52, fax 09 292 12 72

e-mail SecretariaatGentsekanalenbekken@vlaamsewaterweg.be

Bekkencoördinator: mevrouw Ingrid D'hondt (ingrid.dhondt@vlaamsewaterweg.be)

Controleer alle velden goed alvorens te versturen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid