Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Apr. 2022 - Regio rond Gent zeer kwetsbaar bij waterbom

Als er in Vlaanderen een waterbom zou vallen, zoals vorig jaar in Wallonië, zou de omgeving rond Gent daardoor zwaar getroffen worden. Dat blijkt uit een simulatie die De Vlaamse Waterweg uitvoerde in opdracht van Vlaams minister Peeters. De regio rond Gent is bijzonder kwetsbaar omdat het water van twee grote rivierbekkens, de Leie en de Bovenschelde, er samenkomt in de Ringvaart en dat kan bij zware neerslag voor grote overstromingen zorgen.

Twee scenario’s onderzocht

Het rapport beschrijft de simulaties van twee neerslagscenario’s voor de bevaarbare waterlopen in zeven rivierbekkens.

  • Het eerste scenario - de kleine waterbom - simuleert een neerslaghoeveelheid van ongeveer 107 mm binnen een periode van 48 uur. Dat scenario komt overeen met de neerslag die op 14 en 15 juli 2021 viel in het Demerbekken (regio Sint-Truiden).
  • Het tweede scenario - de grote waterbom - simuleert een neerslaghoeveelheid van ongeveer 230 mm binnen een periode van 48 uur en komt overeen met de hoeveelheid neerslag die op 14 en 15 juli viel in de Vesdervallei.

Beide neerslagevents zijn doorgerekend voor een normaal zeespiegelpeil en bij een zeespiegelstijging van 60 cm.

Regio rond Gent uiterst kwetsbaar

De omgeving van Gent blijkt uiterst kwetsbaar. Het water van Leie en Bovenschelde komt er samen in de Ringvaart. Door de grote omvang van deze rivierbekkens kunnen bij hevige regen zeer hoge afvoeren ontstaan die grote overstromingen kunnen veroorzaken. Ook de peilregelingen van de verschillende hydraulische kunstwerken hebben een impact op de grootte van de overstromingen.

Bij de onderzochte scenario’s werd uitgegaan van een automatische regeling. De potentiële schade in Gent kan oplopen tot ca. 3 miljard euro in het 230 mm neerslag scenario. 

Raadpleeg de studie.

De Vlaamse Waterweg nv en de Vlaamse Milieumaatschappij organiseren samen in elke provincie een digitale toelichtingssessie over deze studie en over de toekomstige optimalisaties aan de watertoets en de informatieplicht. Deelnemers krijgen er toelichting over het doel van de simulatiestudie en de interpretatie van de resultaten. Ook de nieuwe overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten en de voorziene optimalisaties aan de watertoets en de informatieplicht staan op de agenda. De digitale toelichtingssessie voor Oost-Vlaanderen vindt plaats op 6 mei, deze voor West-Vlaanderen op 17 juni.

Foto: Ringvaart om Gent (Bron: Seine Schelde Vlaanderen)

Foto: Ringvaart om Gent (Bron: Seine Schelde Vlaanderen)

Vlaanderen beter wapenen

Bij dergelijke extreme weersomstandigheden is het onmogelijk om alle schade te vermijden. Daarom is het belangrijk om te kijken hoe we de schade kunnen beperken en hoe we Vlaanderen nog beter kunnen voorbereiden op weersextremen. Een multidisciplinair expertenpanel onder voorzitterschap van Henk Ovink zal tegen de zomer de eerste beleidsaanbevelingen klaar hebben.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.