Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bekken van de Gentse Kanalen > In de kijker > Dec. 2018 - Topsoil: van helikoptervlucht tot extra zoetwateropslag

Dec. 2018 - Topsoil: van helikoptervlucht tot extra zoetwateropslag

In droge zomers met lage tot zeer lage debieten, zoals afgelopen zomer er één was, neemt het zoutgehalte in de (polder)waterlopen toe. Dat kan belangrijke gevolgen hebben voor de landbouw, de drinkwaterproductie en de ecologie.

In de zomer van 2017 bracht de VMM in het kader van het TOPSOIL-project het zoet en zout grondwater in de (kust)polders in kaart. Ook het noordelijk poldergebied van Sint-Laureins en Assenede werd meegenomen. 

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.