Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec. 2018 - Topsoil: van helikoptervlucht tot extra zoetwateropslag

In droge zomers met lage tot zeer lage debieten, zoals afgelopen zomer er één was, neemt het zoutgehalte in de (polder)waterlopen toe. Dat kan belangrijke gevolgen hebben voor de landbouw, de drinkwaterproductie en de ecologie.

In de zomer van 2017 bracht de VMM in het kader van het TOPSOIL-project het zoet en zout grondwater in de (kust)polders in kaart. Ook het noordelijk poldergebied van Sint-Laureins en Assenede werd meegenomen. 

Een helikopter vloog op lage hoogte systematisch langs lijnen op 250 m afstand van elkaar. Onderaan de helikopter hing een hoepelvormige meetsonde van 30 op 11 meter. Het is nu wachten op de nieuwe verziltingskaart met de resultaten van het project. Die komt er tegen het voorjaar van 2019.

De kaart vormt het uitgangspunt voor een selectie van locaties waar meer zoet water in de ondergrond kan gestockeerd worden, bijvoorbeeld ter hoogte van de kreekruggen. Dergelijke zoetwaterbellen kunnen voor landbouwers op termijn belangrijk zijn om in de zomer over voldoende water te beschikken.

    Topsoil

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.