Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Apr. 2022 - Pompgemaal aan Brakeleiken wordt visvriendelijke stuw

Het Brakeleiken ontvangt water van De Lieve via een pompgemaal in Waarschoot en een gravitaire doorlaat. Het gemaal dateert van de jaren ‘70 van vorige eeuw en is aan vernieuwing toe.

De VMM heeft concrete plannen om het pompgemaal in de loop van 2022 te vervangen door een stuw met een vispassage. Hiermee wordt een jarenlang vismigratieprobleem aangepakt. Een stuw is visvriendelijker dan de huidige pompen, energetisch efficiënter en lager in onderhoudskost. Drie maal winst dus!

In het ontwerp van de nieuwe stuw is er ook aandacht voor waterbeleving. Er komen  zitbankjes die mooi aansluiten bij het fietspad langs De Lieve.

Het project geeft uitvoering aan de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Huidig pompgemaal op De Lieve (Bron: VMM)

Huidig pompgemaal op De Lieve (bron: VMM)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.