Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec. 2018 - Nederschelde in ere hersteld

24 september 2018 was een historische dag voor het bekken van de Gentse kanalen: na 60 jaar werden de Nederschelde en de Leie opnieuw met elkaar verbonden.

Een symbooldossier. Niet alleen is Gent ontstaan aan de samenvloeiing van Leie en Schelde, het terug verbinden van beide waterlopen brengt ook vandaag de stad en haar inwoners samen.
Dat water verbindt is een boodschap die het bekkensecretariaat ook uitdraagt in het kader van de projectwerking, waar ze samen met de actoren het gesprek aangaat over de mogelijkheden en kansen voor een goede watertoestand.

Schelde en Leie opnieuw verbonden

60 jaar geleden werd de Nederschelde in Gent, van aan het Geeraerd Duivelsteen tot de Veermankaai, gedempt voor meer parkeerruimte.

Met de verbetering van de waterkwaliteit groeide ook het besef dat de herintegratie van water in de stad vele kansen biedt voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad.

   Nieuwe Nederschelde

De nieuwe Nederschelde (foto De Vlaamse Waterweg)

De stad Gent en De Vlaamse Waterweg maakten er actief werk van om water terug een plaats te geven in het straatbeeld. Het openmaken van de Nederschelde maakte deel uit van het voormalige actieprogramma Watergebonden Infrastructuurwerken en werd als actie ingeschreven in het eerste bekkenbeheerplan van de Gentse Kanalen.

Het openleggen van de Nederschelde aan het Geeraerd Duivelsteen begon eind 2016. Een hele reeks werken waren nodig voordat het water effectief van de Nederschelde naar de Leie kon stromen: kaaimuren werden gerenoveerd of vernieuwd, riolering werd vernieuwd, de kade aan de Bisdomkaai werd verlaagd en jaren geleden werden al de Wijdenaardbrug, de Nieuwbrug, de Bavobrug en de Scaldissluis gebouwd. Op 3 november 2018 werd de nieuwe waterverbinding officieel geopend.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.