Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bekken van de Gentse Kanalen > In de kijker > Jan 2016 - Wateruitvoeringsprogramma 2015 (WUP) - bekken Gentse Kanalen gepubliceerd

Jan 2016 - Wateruitvoeringsprogramma 2015 (WUP) - bekken Gentse Kanalen gepubliceerd

Het wateruitvoeringsprogramma rapporteert jaarlijks over de uitvoering van het bekkenspecifieke deel bekken van de Gentse Kanalen van het stroomgebiedbeheerplan Schelde en blikt vooruit op de uitvoering in de komende jaren. Het bekkenspecifieke deel van het WUP vervangt het vroegere bekkenvoortgangsrapport.

 

 

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid