Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bovenscheldebekken > In de kijker

In de kijker

Okt. 2017 - Onderzoek naar visstand in de Zwalm
Van 25 tot 28 april 2017 visten het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) de Zwalm van bron tot monding af. Dat gebeurde mede op vraag van het gebiedsgericht en thematisch overleg voor de Zwalm. Over een groot aantal trajecten is het visbestand geïnventariseerd om de evolutie van de visstand in kaart te kunnen brengen.
Okt. 2017 - Bekkensecretariaat organiseert grensoverschrijdend wateroverleg
Het bekkensecretariaat organiseerde in februari 2017 een eerste grensoverschrijdend wateroverleg (GoW) voor het Bovenscheldebekken.
Okt. 2017 - Aanpak invasieve soorten in stroomgebieden Zwalm en Maarkebeek
Het bekkensecretariaat organiseert sinds juni 2016 gebiedsgericht overleg over de aanpak van invasieve soorten in de stroomgebieden van de Zwalm en de Maarkebeek.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid