Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bovenscheldebekken > In de kijker

In de kijker

Okt. 2017 - Onderzoek naar visstand in de Zwalm
Van 25 tot 28 april 2017 visten het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) de Zwalm van bron tot monding af. Dat gebeurde mede op vraag van het gebiedsgericht en thematisch overleg voor de Zwalm. Over een groot aantal trajecten is het visbestand geïnventariseerd om de evolutie van de visstand in kaart te kunnen brengen.
Okt. 2017 - Bekkensecretariaat organiseert grensoverschrijdend wateroverleg
Het bekkensecretariaat organiseerde in februari 2017 een eerste grensoverschrijdend wateroverleg (GoW) voor het Bovenscheldebekken.
Okt. 2017 - Aanpak invasieve soorten in stroomgebieden Zwalm en Maarkebeek
Het bekkensecretariaat organiseert sinds juni 2016 gebiedsgericht overleg over de aanpak van invasieve soorten in de stroomgebieden van de Zwalm en de Maarkebeek.

Ook in deze sectie

WUP 2018
Wateruitvoeringsprogramma 2018 (WUP 2018) De CIW gaf op 24 juni 2019 goedkeuring aan het wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2018.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.