Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Okt. 2017 - Bekkensecretariaat organiseert grensoverschrijdend wateroverleg

Het bekkensecretariaat organiseerde in februari 2017 een eerste grensoverschrijdend wateroverleg (GoW) voor het Bovenscheldebekken.

Met dit initiatief wil het bekkensecretariaat de relaties met de partners in Wallonië versterken en meer samenwerken en afstemmen bij de implementatie van de Kaderrichtlijn Water. Meer lokale dossiers worden besproken in ad hoc werkgroepen.

Met dit overleg wordt invulling gegeven aan de vraag van de Europese Commissie naar meer intergewestelijke samenwerking bij de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water. Bedoeling is om minstens jaarlijks samen te komen. Er is gekozen voor een wisselend voorzitterschap. Het bekkensecretariaat Bovenscheldebekken zat het eerste grensoverschrijdend wateroverleg (GoW) voor. In 2018 zal Service Public de Wallonie voorzitten.

Ook lokaal nood aan afstemming

Ook lokaal ontbreekt het soms aan afstemming en hebben Vlaanderen en Wallonië een andere visie op een gebied of andere prioriteiten.  Plannen of projecten rijden elkaar daardoor in de wielen of lopen vast, Het bekkensecretariaat en Contrat de Rivière Haut-Escaut organiseren daarom ook overleg over lokale grensoverschrijdende aspecten.

Tijdens een eerste overleg, begin 2017, is de aanleg van riolering in de wijk Schoonboeke besproken. De wijk ligt in Ronse, maar ontvangt ook ongezuiverd huishoudelijk afvalwater uit Ellezelles.

Grensoverschrijdend Wateroverleg

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.