Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Mrt. 2022 - Water+Land+Schap 2.0 ondersteunt 2 projecten in Bovenscheldebekken

2 gebiedsprojecten uit het Bovenscheldebekken krijgen ondersteuning binnen het programma Water-Land-Schap 2.0. Het gaat om een project in de Zwalmvallei en één in Kortrijk. Plaatselijke gebiedscoalities gaan er gedurende 5 jaar aan de slag.

Het doel van het programma Water-Land-Schap is om problemen met water in landelijke gebieden in onderlinge samenhang op te lossen, in nauwe samenwerking met de gebruikers van het gebied zoals landbouwers en bedrijven, bewoners en landschapsbeheerders.

Minister Demir trekt 15 miljoen euro Blue Deal middelen uit voor gebiedsgerichte projecten en systeeminnovaties die droogte en wateroverlast aanpakken. Uit de 45 ingediende voorstellen selecteerde de minister begin 2022 16 gebiedsgerichte projecten en 8 innovatieve projecten.

Binnen het Bovenscheldebekken werden 2 projecten weerhouden:

  • De provincie Oost-Vlaanderen trekt het project ‘Peerdestokbeek, Molenbeek en Wijlegemse beek’ in de Zwalmvallei.
  • In Kortrijk trekt de stad het project ‘Van Beek tot bodem’.

De geselecteerde gebiedsprogramma's krijgen de kans om in 2022 met de lokale actoren tot een uitvoeringsgericht gebiedsprogramma te komen. Ze kunnen hiervoor rekenen op middelen voor procesbegeleiding en op een inhoudelijke ondersteuning.

Het uit te werken gebiedsprogramma bundelt de concrete maatregelen in het gebied die de eerstvolgende 4 jaar kunnen  uitgevoerd worden.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.