Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bovenscheldebekken > In de kijker

In de kijker

dec. 2015 - Bekkenspecifieke deel Bovenscheldebekken vastgesteld

Op vrijdag 18 december stelde de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas (2016-2021) vast. De plannen formuleren maatregelen en acties om de toestand van de watersystemen te verbeteren en de overstromingsrisico's te beheren. Het bekkenspecifieke deel voor het Bovenscheldebekken maakt deel uit van het stroomgebiedbeheerplan Schelde.

dec. 2015 - Bekkenspecifieke deel Bovenscheldebekken vastgesteld - Lees verder...

Jan. 2016 - Wateruitvoeringsprogramma 2015 (WUP) - Bovenscheldebekken gepubliceerd

Het wateruitvoeringsprogramma rapporteert jaarlijks over de uitvoering van het bekkenspecifieke deel Bovenscheldebekken van het stroomgebiedbeheerplan Schelde en blikt vooruit op de uitvoering in de komende jaren. Het bekkenspecifieke deel van het WUP vervangt het vroegere bekkenvoortgangsrapport.

Jan. 2016 - Wateruitvoeringsprogramma 2015 (WUP) - Bovenscheldebekken gepubliceerd - Lees verder...

Okt. 2016 - Nieuwe brochure over Bovenscheldebekken

De komende jaren zetten water- en rioolbeheerders en andere partners binnen het integraal waterbeleid hun inspanningen voor een betere waterkwaliteit en minder wateroverlast in het Bovenscheldebekken verder. Stap voor stap werken ze aan een goede toestand. De nieuwe brochure biedt u een voorsmaakje van wat u de komende jaren mag verwachten.

Okt. 2016 - Nieuwe brochure over Bovenscheldebekken - Lees verder...

Okt. 2017 - Aanpak invasieve soorten in stroomgebieden Zwalm en Maarkebeek

Het bekkensecretariaat organiseert sinds juni 2016 gebiedsgericht overleg over de aanpak van invasieve soorten in de stroomgebieden van de Zwalm en de Maarkebeek.

Okt. 2017 - Aanpak invasieve soorten in stroomgebieden Zwalm en Maarkebeek - Lees verder...

Okt. 2017 - Maatregelen tegen wateroverlast langs de Maarkebeek

De Vlaamse Milieumaatschappij, de provincie Oost-Vlaanderen, de stad Oudenaarde en de gemeente Maarkedal werken samen aan de realisatie van het riviercontract voor de Maarkebeek. Dat bestaat uit maatregelen die het overstromingsrisico moeten verminderen.

Okt. 2017 - Maatregelen tegen wateroverlast langs de Maarkebeek - Lees verder...

Okt. 2017 - Bekkensecretariaat organiseert grensoverschrijdend wateroverleg

Het bekkensecretariaat organiseerde in februari 2017 een eerste grensoverschrijdend wateroverleg (GoW) voor het Bovenscheldebekken.

Okt. 2017 - Bekkensecretariaat organiseert grensoverschrijdend wateroverleg - Lees verder...

Okt. 2017 - Onderzoek naar visstand in de Zwalm

Van 25 tot 28 april 2017 visten het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) de Zwalm van bron tot monding af. Dat gebeurde mede op vraag van het gebiedsgericht en thematisch overleg voor de Zwalm. Over een groot aantal trajecten is het visbestand geïnventariseerd om de evolutie van de visstand in kaart te kunnen brengen.

Okt. 2017 - Onderzoek naar visstand in de Zwalm - Lees verder...

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.