Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan. 2016 - Wateruitvoeringsprogramma 2015 (WUP) - Bovenscheldebekken gepubliceerd

Het wateruitvoeringsprogramma rapporteert jaarlijks over de uitvoering van het bekkenspecifieke deel Bovenscheldebekken van het stroomgebiedbeheerplan Schelde en blikt vooruit op de uitvoering in de komende jaren. Het bekkenspecifieke deel van het WUP vervangt het vroegere bekkenvoortgangsrapport.

 

2015 was een overgangsjaar. Volgens het decreet Integraal Waterbeleid moest voor de eerste keer een WUP opgemaakt worden en voor de laatste keer een bekkenvoortgangsrapport. 

Het bekkenspecifieke deel van het WUP 2015 focust op de rapportering over het bekkenbeheerplan. Bij de opmaak en goedkeuring van het WUP 2015 was het stroomgebiedbeheerplan Schelde 2016-2021 nog niet vastgesteld door de Vlaamse Regering.

Het bekkenspecifiek deel Bovenscheldebekken WUP 2015 geldt als bekkenvoortgangsrapport 2014-2015 en heeft betrekking op de acties uit het bekkenbeheerplan. Hiermee wordt de planperiode 2010 - 2015 afgesloten. Het bekkenspecifieke deel bevat ook de advisering van de investeringsprogramma's van de waterbeheerders.

Voor de signaalgebieden van reeks 1 en reeks 2 waarvoor de Vlaamse Regering al een beslissing nam over de vervolgstappen, kan u hier een stand van zaken terugvinden.

Het bekkenspecifiek deel Bovenscheldebekken WUP 2015 werd geadviseerd door de bekkenraad op 20 oktober 2015 en goedgekeurd door de algemene bekkenvergadering van 1 december 2015.

De CIW hechtte haar goedkeuring aan het (volledige) WUP 2015 op 10 december 2015.

        

 

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.