Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan. 2023 - Vlaamse Ardennen kandidaat voor erkenning als Landschapspark

In ons dichtbevolkte Vlaanderen zijn er hier en daar nog landschappelijke parels. Regio’s waar het samenspel tussen landbouw, natuur en erfgoed nog groot is. Om dit in de kijker te zetten, heeft de Vlaamse Regering de ambitie om eind 2023 drie Vlaamse landschapsparken te realiseren. De Vlaamse Ardennen is één van de kanshebbers om erkend te worden als landschapspark. Een erkenning als landschapspark zou de waterkwaliteit en de toestand van de watersystemen in het gebied vooruit helpen. Het bekkensecretariaat Bovenscheldebekken neemt alvast deel aan het overleg en deelt haar gebiedskennis.

De Vlaamse Ardennen verrassen door adembenemende landschappen, legendarische hellingen, pittoreske dorpjes en zalige natuur. Het is een geliefkoosde streek voor wandelaars en fietsers. Door de perifere ligging en de afwezigheid van grote infrastructuur is het tegelijk een plek met weinig verstoring en veel rust. Kortom, de Vlaamse Ardennen zijn uniek in Vlaanderen.

Aandacht voor erosie, droogte en waterkwaliteit

Binnen het landschapspark worden de troeven van een gebied gekoppeld aan de uitdagingen. Naast ruimtelijke uitdagingen, zoals het tegengaan van versnippering en verharding, is ook de ontwikkeling van het watersysteem een belangrijke prioriteit voor de Vlaamse Ardennen. Aanpak van erosie, droogte en waterkwaliteit staan hierbij bovenaan de lijst. De uitbouw van een rendabele en duurzame landbouw is eveneens een cruciale uitdaging. 

Ook het bekkensecretariaat denkt mee

Het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA) trekt de kandidatuur van de Vlaamse Ardennen als Landschapspark, samen met de provincie Oost-Vlaanderen en de Intercommunale SOLVA (Intergemeentelijke samenwerking voor streekontwikkeling in Zuid-Oost-Vlaanderen). 

Nieuwsbrief dec. 2022 '1.	Vlaamse Ardennen kandidaat voor erkenning als Landschapspark': Atelier tvv het landschapspark (Bron: Regionaal Landschap)

Deze organisaties brengen alle ideeën, suggesties en mogelijke struikelblokken samen via landschapsateliers, stuurgroepen en bilaterale gesprekken. 

Daarmee gaan ze dan aan de slag om een visie, masterplan en operationeel plan op te maken voor het gebied. Ook het bekkensecretariaat Bovenscheldebekken neemt deel aan de gesprekken. We delen hierbij onze ideeën over het gebied en denken mee over de visie en concrete acties.      

Foto: Atelier voor het landschapspark (Bron: Regionaal Landschap)

7 kandidaten voor de titel Landschapspark

Eind 2023 zal de Vlaamse Regering drie gebieden officieel erkennen als landschapspark. Zij krijgen dan een officieel label en een jaarlijkse financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid.

Nieuwsbrief, dec. 2022 'Vlaamse Ardennen kandidaat voor erkenning als Landschapspark': Kouter rond en het dorp Nukerke vanaf de Taaienberg (Fotograaf: Bart Heirweg)

Foto: Kouter rond het dorp Nukerke vanaf de Taaienberg (fotograaf: Bart Heirweg)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.