Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Okt. 2017 - Onderzoek naar visstand in de Zwalm

Van 25 tot 28 april 2017 visten het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) de Zwalm van bron tot monding af. Dat gebeurde mede op vraag van het gebiedsgericht en thematisch overleg voor de Zwalm. Over een groot aantal trajecten is het visbestand geïnventariseerd om de evolutie van de visstand in kaart te kunnen brengen.

Eerste resultaten alvast bemoedigend

De eerste resultaten zijn alvast positief. Ter hoogte van de Molenbeek in Brakel werden paaiende beekprikken waargenomen. En ook de beekforel komt op verschillende plaatsen voor. Deze resultaten tonen aan dat de sanering van de vismigratieknelpunten in het stroomgebied van de Zwalm door de VMM voor positieve effecten zorgt op de waardevolle visfauna in dit stroomgebied.

Hou de website van het ANB alvast in het oog. Het rapport met de resultaten van de afvissing verschijnt binnenkort. 

Beekprik

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.