Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bovenscheldebekken > In de kijker > Okt. 2017 - Onderzoek naar visstand in de Zwalm

Okt. 2017 - Onderzoek naar visstand in de Zwalm

Van 25 tot 28 april 2017 visten het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) de Zwalm van bron tot monding af. Dat gebeurde mede op vraag van het gebiedsgericht en thematisch overleg voor de Zwalm. Over een groot aantal trajecten is het visbestand geïnventariseerd om de evolutie van de visstand in kaart te kunnen brengen.

Eerste resultaten alvast bemoedigend

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid