Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bekken van de Brugse Polders > Gebiedsgerichte werking > Kennismaking > Grondwater

Grondwater


Belangrijke watervoerende lagen
Quartair aquifersysteem, Ledo-paniseliaan-brusseliaan aquifersysteem, Ieperiaan aquifersysteem, Landeniaan aquifersysteem, Krijt en Sokkel
Beheer van kwaliteit en kwantiteit Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid