Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bekken van de Brugse Polders > Gebiedsgerichte werking > Over de grens

Over de grens

Het bekkensecretariaat van het bekken van de Brugse Polders is samen met het Waterschap Scheldestromen covoorzitter van de grensoverschrijdende werkgroep ‘Kreken en Polders’.
Grensoverschrijdende werkgroep Kreken & Polders
De jaarverslagen en het werkingsgebied van de grensoverschrijdende werkgroep 'Kreken & Polders'.
Interregproject "Natuurlijk water"
Een project waarbij kennis en ervaring over het afkoppelen van hemelwater en het plaatsen van IBA's uitgewisseld worden tussen Vlaanderen en Nederland.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid