Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bekken van de Brugse Polders > Gebiedsgerichte werking > Over de grens > Interregproject "Natuurlijk water"

Interregproject "Natuurlijk water"

Een project waarbij kennis en ervaring over het afkoppelen van hemelwater en het plaatsen van IBA's uitgewisseld worden tussen Vlaanderen en Nederland.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid