Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bekken van de Brugse Polders > Gebiedsgerichte werking > Over de grens > Grensoverschrijdende werkgroep Kreken & Polders

Grensoverschrijdende werkgroep Kreken & Polders

De jaarverslagen en het werkingsgebied van de grensoverschrijdende werkgroep 'Kreken & Polders'.
Jaarverslag 2012 GOW Kreken & Polders
Jaarverslag 2013 GOW Kreken & Polders
jaarverslag 2014 GOW Kreken & Polders
Jaarverslag 2015 GOW Kreken & Polders
Jaarverslag 2016 GOW Kreken & Polders
Werkingsgebied Kreken & Polders
Afbakening van het werkingsgebied van de grensoverschrijdende werkgroep Kreken & Polders met aanduiding op kaart van de vergaderlocaties en excursies over de periode 1999-2016.
De werkgroep Kreken & Polders op verkenning in het grenspark Groot Saeftinge
Op 12 mei 2017 kwam de grensoverschrijdende werkgroep bijeen in Beveren-Waas.
Jaarverslag 2018 GOW kreken & Polders
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid