Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bekken van de Brugse Polders > Gebiedsgerichte werking > Over de grens > Grensoverschrijdende werkgroep Kreken & Polders

Grensoverschrijdende werkgroep Kreken & Polders

De jaarverslagen en het werkingsgebied van de grensoverschrijdende werkgroep 'Kreken & Polders'.
Jaarverslag 2012 GOW Kreken & Polders
Jaarverslag 2013 GOW Kreken & Polders
jaarverslag 2014 GOW Kreken & Polders
Jaarverslag 2015 GOW Kreken & Polders
Jaarverslag 2016 GOW Kreken & Polders
Werkingsgebied Kreken & Polders
Afbakening van het werkingsgebied van de grensoverschrijdende werkgroep Kreken & Polders met aanduiding op kaart van de vergaderlocaties en excursies over de periode 1999-2016.
De werkgroep Kreken & Polders op verkenning in het grenspark Groot Saeftinge
Op 12 mei 2017 kwam de grensoverschrijdende werkgroep bijeen in Beveren-Waas.
Jaarverslag 2018 GOW kreken & Polders

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.