Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Grensoverschrijdende werkgroep Kreken & Polders

De jaarverslagen en het werkingsgebied van de grensoverschrijdende werkgroep 'Kreken & Polders'.
Werkingsgebied Kreken & Polders Werkingsgebied Kreken & Polders

Afbakening van het werkingsgebied van de grensoverschrijdende werkgroep Kreken & Polders met aanduiding op kaart van de vergaderlocaties en excursies over de periode 1999-2016.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.