Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

De werkgroep Kreken & Polders op verkenning in het grenspark Groot Saeftinge

Op 12 mei 2017 kwam de grensoverschrijdende werkgroep bijeen in Beveren-Waas.

Ervaringen in het toepassen en het nut van natuurvriendelijke oevers in Vlaanderen versus Nederland werden gedeeld. De effecten van natuurvriendelijke oevers op het verbeteren van de waterkwaliteit in Zeeland werd geschetst. Na de vergadering ging men op verkenning in het Grenspark Groot Saeftinghe..

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.