Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Gecoördineerde bestrijding van invasieve waterplanten

Er komen in onze streken steeds meer uitheemse planten en dieren voor, ook ‘exoten’ genoemd. Dat zijn soorten die hier normaal niet voorkomen én die hier niet ‘op eigen kracht’ zijn geraakt. Ze werden dus ingevoerd, bijvoorbeeld voor kweek of teelt, omdat ze mooi zijn of omdat ze snel groeien. Er zijn ook uitheemse soorten die 'meereizen' met andere soorten of vrachten.

Soms komen die uitheemse planten en dieren, al dan niet per ongeluk, in de natuur terecht. Als ze dan geen natuurlijke vijanden hebben, kunnen ze het natuurlijk evenwicht ernstig verstoren.

De volgende soorten veroorzaken grote problemen

  • grote waternavel
  • parelvederkruid
  • reuzenbalsemien
  • reuzenberenklauw
  • waterteunisbloem

Deze planten gedragen zich ‘invasief’: ze vermeerderen zich zo massaal dat ze inheemse soorten kunnen verdringen of zelfs doen verdwijnen. en ze leveren problemen op bij de waterafvoer.

Wat kunt u doen?

Denkt u één van deze probleemsoorten gezien te hebben in de natuur? Meld het. Uw melding komt terecht bij experts. Zij controleren de melding en sturen ze indien nodig door naar de terreinbeheerders. Via gerelateerde inhoud vindt u infofiches per soort en een meldingsformulier.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.