Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Hydrografie

Hydrografie - Afwatering Brugse Polders

 


Zeven afwateringspunten in de Noordzee

- de Noordede en het kanaal Gent-Oostende (Oostende)
- de Blankenbergse Vaart (Blankenberge)
- de Lisseweegse Vaart en het Boudewijnkanaal (Zeebrugge)
- het Afleidingskanaal van de Leie (Zeebrugge)
- het Leopoldkanaal (Zeebrugge)
Kanalen Kanaal Gent-Oostende, Afleidingskanaal van de Leie en Leopoldkanaal, Boudewijnkanaal, Damse Vaart
Belangrijke zijwaterlopen - laaglandbeken monden uit in een kanaal: Jabbeekse Beek, Kerkebeek, Sint-Trudoledeken, Rivierbeek, Ede, Eeklose Watergang…
- polderwaterlopen (miniem verval) monden rechtstreeks uit in zee (Noordede, Blankenbergse Vaart, Lisseweegse-Vaart) of in een kanaal (Zuidervaartje, Zwinnevaart, Isabellavaart)
Belangrijke stilstaande waters

Spuikom te Oostende (zeilsport, sportvisserij, kweek van schelpdieren, natuur)
Recreatiewateren: Sint-Pietersplas Brugge, Lac van Loppem, Klein Strand te Jabbeke

 

Hydrografie Afwatering Brugge

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.