Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bekken van de Brugse Polders > Gebiedsgerichte werking > Kennismaking > Hydrografie

Hydrografie

Hydrografie - Afwatering Brugse Polders

 


Zeven afwateringspunten in de Noordzee

- de Noordede en het kanaal Gent-Oostende (Oostende)
- de Blankenbergse Vaart (Blankenberge)
- de Lisseweegse Vaart en het Boudewijnkanaal (Zeebrugge)
- het Afleidingskanaal van de Leie (Zeebrugge)
- het Leopoldkanaal (Zeebrugge)
Kanalen Kanaal Gent-Oostende, Afleidingskanaal van de Leie en Leopoldkanaal, Boudewijnkanaal, Damse Vaart
Belangrijke zijwaterlopen - laaglandbeken monden uit in een kanaal: Jabbeekse Beek, Kerkebeek, Sint-Trudoledeken, Rivierbeek, Ede, Eeklose Watergang…
- polderwaterlopen (miniem verval) monden rechtstreeks uit in zee (Noordede, Blankenbergse Vaart, Lisseweegse-Vaart) of in een kanaal (Zuidervaartje, Zwinnevaart, Isabellavaart)
Belangrijke stilstaande waters

Spuikom te Oostende (zeilsport, sportvisserij, kweek van schelpdieren, natuur)
Recreatiewateren: Sint-Pietersplas Brugge, Lac van Loppem, Klein Strand te Jabbeke

 

Hydrografie Afwatering Brugge

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid