Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bekken van de Brugse Polders > Gebiedsgerichte werking > Kennismaking > Drinkwatervoorziening

Drinkwatervoorziening

Waterwinning en distributie (drink)watermaatschappijen: Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW), Tussengemeentelijke Maatschappij voor Watervoorziening (TMVW), Intercommunale Maatschappij voor Watervoorziening in Vlaanderen (IMWV), Gemeentelijk Waterbedrijf Knokke-Heist
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid