Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Mrt. 2021 - Rivierherstel Seine-Schelde: bekkensecretariaat ondersteunt overleg

Het belang van de Leie voor de binnenvaart neemt nog steeds toe. Straks vormt deze rivier een belangrijke schakel in de verbinding tussen de Seine en de Schelde, en tussen de Vlaamse havens en Parijs. Om de waterweg op deze belangrijke taak voor te bereiden, staan er een hele reeks ingrepen op het programma. Niet enkel de infrastructuur wordt aangepakt, maar ook de natuur krijgt extra kansen.

In 2021 ondersteunt het bekkensecretariaat Leiebekken verder De Vlaamse Waterweg met ad hoc gebiedsgericht overleg over het rivierherstel voor de Leie om alle aspecten te bespreken die de waterkwaliteit beïnvloeden.

Om dit luik van de Leiewerken op hapklare wijze voor te stellen, is het project in een video gegoten. Bekijk het filmpje dat je door de plannen gidst.

Het 'rivierherstel' omvat verschillende aspecten: het bouwen van vispassages, het aankoppelen van oude Leiemeanders, het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en het creëren van 500 hectare watergebonden natuur.

Buurtbewoners én betrokkenen konden op 20 januari 2021 met hun vragen over de aanleg van natuurvriendelijke oevers tussen Sint-Baafs-Vijve en Harelbeke, en het bijhorende milieueffectenrapport, terecht tijdens een digitaal vragenuurtje.

Bekkensecretariaat ondersteunt expertenoverleg

In 2021 organiseert het bekkensecretariaat Leiebekken in samenwerking met De Vlaamse Waterweg nv overleg rond de waterkwaliteitsaspecten van het rivierherstel Leie. Samen met de verschillende stakeholders (VLM, ANB, VMM, provincies, natuur- en landbouwsector, ...) zullen de belangrijkste uitdagingen op het vlak van waterkwaliteit en integraal waterbeleid in het Leiebekken ter harte genomen worden. Diverse overlegstructuren zullen opgezet worden rond o.a. resterende saneringsprojecten, waterkwaliteitsmodellering, integrale aanpak belangrijke zijwaterlopen, ... .

Vlaggenschipproject Blue Deal

In het kader van het rivierherstel Leie is het de bedoeling om gefaseerd en over een 15-tal deelgebieden 500 ha natte natuur te creëren in de vallei van de Leie van Wervik tot Deinze.

De doelstellingen van het rivierherstel sluiten naadloos aan op de ambities van de Blue Deal. De realisatie van natte terrestrische natuur in het rivierherstel Leie vormt dan ook één van de vier vlaggenschipprojecten van de Blue Deal, het plan waarmee de Vlaamse Regering de waterschaarste en droogte structureel wil aanpakken.

 

Nieuwsbrief, feb. 2021 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.