Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Juli 2018 - Oppompen vanuit onbevaarbare waterlopen verboden door droogte

Door de droge maanden mei, juni en juli daalden de waterpeilen in de waterlopen in het Leiebekken aanzienlijk. Door de warme temperaturen zelfs tot 1 cm per dag. Ook de grondwaterstand daalt verder. De gouverneurs beslisten daarom op het crisisoverleg met alle betrokkenen om een captatieverbod in te stellen voor de onbevaarbare waterlopen.

Captatieverbod vanuit onbevaarbare waterlopen in West- en Oost-Vlaanderen

Vanwege de aanhoudende droogte vaardigden de gouverneurs van West- en Oost-Vlaanderen op 19 juli een captatieverbod uit voor beregening vanuit onbevaarbare waterlopen in het Leiebekken. Het verbod geldt voor onbepaalde duur. Beregenen was enkel toegestaan tussen 20u 's avonds en 8u 's ochtends. Op 17 augustus werd dit verbod op beregenen opgegeven, maar het captatieverbod blijft lopen. Er wordt opgeroepen om spaarzaam te zijn met drinkwater.

Informatiepunten voor het Leiebekken

Meer informatie over de droogte en de waterschaarste kan u terug vinden op www.opdehoogtevandroogte.be en het infopunt van de provincie www.west-vlaanderen.be/waterschaarste.
De gevolgen van de droogte voor de onbevaarbare en bevaarbare waterlopen is te lezen in de droogterapporten van VMM en de laagwaterberichten van het HIC. Op de website www.waterinfo.be is de actuele en voorspelde droogtetoestand op te volgen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.