Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Leiebekken > In de kijker

In de kijker

 Titel   Type 
Feb. 2017 - Nieuw overleg voor de Heulebeek enthousiast onthaald Nieuwsbericht
Jan. 2017 - Samen naar een goede toestand voor de Heulebeek Nieuwsbericht
Jan. 2017 - Overstromingen mei en juni 2016 in kaart gebracht Nieuwsbericht
Jan. 2017 - Bekkensecretariaat organiseert erosiedag Nieuwsbericht
Jan. 2017 - Beveiliging Rosdambeek bijna klaar Nieuwsbericht
Jan. 2017 - Het Seine-Scheldeproject: werk in uitvoering Nieuwsbericht
Okt. 2016 - Nieuwe brochure over Leiebekken Nieuwsbericht
Jan. 2016 - Wateruitvoeringsprogramma 2015 (WUP) - Leiebekken Nieuwsbericht
Dec. 2015 - Bekkenspecifieke deel Leiebekken van het stroomgebiedbeheerplan vastgesteld Nieuwsbericht
Maart 2017 - Infodag Erosie aanpakken in het IJzer- en Leiebekken Nieuwsbericht
Maart 2017 - Geslaagde erosiedag in IJzer- en Leiebekken Nieuwsbericht
Mei 2017 - Ontwerp wateruitvoeringsprogramma goedgekeurd door bekkenbestuur Nieuwsbericht
Juni 2017 - Captatieverbod in het Leiebekken door aanhoudende droogte Nieuwsbericht
Juni 2017 – Opmaak Gaverbeekvisie Nieuwsbericht
Maart 2018 - Naar een veerkrachtige Gaverbeekvallei Nieuwsbericht
April 2018 – Eerste gebiedsgericht overleg voor de Gaverbeek Nieuwsbericht
Mei 2018 - Bekkenbestuur Leiebekken Nieuwsbericht
Juni 2018 - Werken bypass Heulebeek gestart Nieuwsbericht
Juli 2018 - Oppompen vanuit onbevaarbare waterlopen verboden door droogte Nieuwsbericht
sept. 2020 - Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 Nieuwsbericht
Mrt. 2021 - Rioleringsprojecten leiden snel tot verbetering waterkwaliteit Nieuwsbericht
Mrt. 2021 - Projectwerking in de Gaverbeekvallei Nieuwsbericht
Mrt. 2021 - Rivierherstel Seine-Schelde: bekkensecretariaat ondersteunt overleg Nieuwsbericht
Mrt. 2021 - Naar een riviercontract voor de Heulebeek Nieuwsbericht
Mrt. 2021 - Impact droogte op watersysteem en watergebruiken Leiebekken Nieuwsbericht

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.