Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Juni 2017 – Opmaak Gaverbeekvisie

Intercommunale Leiedal is aangesteld om een studie te maken over de toekomst van de Gaverbeek. Dit gebeurt binnen het project Groene Sporen van de intercommunale en de provincie West-Vlaanderen. Het doel is meer en beter groen in Zuid-West-Vlaanderen. Het bekkensecretariaat van het Leiebekken gaf op de stuurgroep van 21 juni een toelichting over de waterkwaliteit in het stroomgebied van de Gaverbeek.

De opmaak van een gebiedsvisie voor de Gaverbeekvallei is één van de strategische acties van het Interreg Vlaanderen-Frankrijk-Wallonië Va project Valys. Het Europees project heeft als doelstelling om de landschappelijke, recreatieve en natuurlijke kwaliteit van de Leievallei en enkele van haar zijbeken op te waarderen. Valys legt hierbij de nadruk op het participatieproces zodat een dialoog ontstaat met de eindgebruikers, bewoners en actoren.

Het bekkensecretariaat van het Leiebekken neemt deel aan de intergemeentelijke stuurgroep Gaverbeekvisie. Op de stuurgroep van 21 juni werd de waterkwaliteit toegelicht. De Gaverbeek heeft door menselijke ingrepen twee stroomrichtingen, waardoor het afstroomgebied van de Gaverbeek is opgesplitst in twee Vlaamse waterlichamen. Door druk van industrie, huishoudelijke lozingen en landbouw is de waterkwaliteit van de Gaverbeek slecht. Er zijn echter tal van projecten in uitvoering of gepland die een positieve bijdrage zullen leveren aan de waterkwaliteit.
Het derde waterlichaam in deze regio is het meer De Gavers. Zowel de fysico-chemische parameters als de biologische parameters scoren hier meestal goed. Het waterlichaam behoort tot de beste van het Leiebekken.

Meer informatie omtrent de Gaverbeekvisie en de evenementen zijn te vinden op de website van Intercommunale Leiedal.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.