Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Juni 2018 - Werken bypass Heulebeek gestart

Op 22 en 23 juni 2018 werd in Heule door de Vlaamse Milieumaatschappij de koker onder de spoorweg aangelegd die het water van de Heulebeek bij hoogwater sneller laat afvoeren via de bypass. Door deze ingreep vermindert het overstromingsrisico in het centrum van Heule. De werken zullen eind 2018 afgerond worden.

Het centrum van Heule kreeg al verschillende keren te maken met wateroverlast. Om daar een antwoord op te bieden, zal er eind 2018 een bypass aangelegd worden door de VMM. Bij hevige regenval zal een deel van het hoogwater via de bypass afgeleid worden en wordt de doorgang niet overbelast. In normale omstandigheden zal de bypass droog staan. Om de bypass aan te sluiten, moest de spoorlijn gekruist worden door middel van een koker.

De werken

De voorbije weken werd de betonnen koker ter plaatse naast de spoorweg geconstrueerd. De koker is 28,8 m lang, 3 m breed en 2 m hoog.
Op 22 juni werd 's avonds het spoorverkeer stilgelegd, zodat er kon gestart worden met het opbreken van het spoor en het uitgraven van de sleuf. De ochtend van 23 juni werd de koker door vijf kranen onder de spoorweg geduwd. Dit duurde ongeveer 8 uur. Na herstelwerken, grondaanvulling en verdichting van de sleuf konden de werken beëindigd worden op zondagmorgen 24 juni.
De komende weken wordt de kokerconstructie verder afgewerkt. Onder normale omstandigheden zijn de werken tegen midden oktober voltooid.

De werken worden mee gefinancierd binnen het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen binnen het project Lyse.

 Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.