Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Mrt. 2021 - Rioleringsprojecten leiden snel tot verbetering waterkwaliteit

De voorbije 25 jaar is er heel wat geïnvesteerd in saneringsinfrastructuur in het Leiebekken. Veel en grote rioleringsprojecten hebben de waterkwaliteit sterk verbeterd en voor meer biologisch leven in de waterlopen gezorgd.

Om het lokale effect van een rioleringsproject of zuiveringsinstallatie te kunnen beoordelen, wordt de waterkwaliteit voor en na het uitvoeren van het project opgevolgd. Deze vergelijkingen laten meestal sterke vooruitgangen zien.

Zo zijn recent sterke waterkwaliteitsverbeteringen vastgesteld in:

  • de Hazebeek in Lendelede na de aanleg van riolering in de Kortrijksestraat (1.125 inwoners afgekoppeld)
  • de Dommelbeek in Anzegem na de aanleg van de collector Kleine Leliestraat-Heerweg 
  • de Maalbeek na ingebruikname van RWZI Anzegem
  • de Reutelbeek in Zonnebeke na de bouw van RWZI Beselare
  • de Tjampensbeek in Anzegem na aanleg van riolering in de Pastoor Verrieststraat en de ingebruikname van KWZI Ingooigem
  • de Lange Meersbeek in Kortrijk na het voorzien van collector (De waterkwaliteit is sterk verbeterd, maar er is nog steeds een huishoudelijke belasting omdat elders riolering moet aangelegd worden en er overstortwerking is.)
  • de Hollebeek in Waregem na de aanleg van een collector en gemeentelijke riolering (stroomopwaarts nog lozingen van ongeveer 200 inwoners).
   Nieuwsbrief, februari 2021

Ook voor toekomstige grote rioleringsprojecten zal een voor-na vergelijking van de waterkwaliteit gebeuren.

De waterkwaliteit van alle meetpunten kan u terugvinden op het geoloket van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Vandaag zijn 84% van de inwoners in het Leiebekken aangesloten op de riolering. En van 79% van de inwoners wordt het afvalwater gezuiverd in een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Hiermee scoort het Leiebekken minder goed dan andere bekkens.

Op termijn zou 95,5% van de inwoners moeten aangesloten zijn op een centrale waterzuiveringsinstallatie. Van de overige 4,5% moet het afvalwater via een IBA (individuele behandelingsinstallatie afvalwater) gezuiverd worden.

In aantallen uitgedrukt betekent dit dat het afvalwater van 86.000 inwoners vandaag nog ongezuiverd in de Leie of haar zijwaterlopen komt. Daarvan zullen ongeveer 60.000 inwoners de komende jaren nog een aansluiting op de riolering krijgen.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.