Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan. 2017 - Bekkensecretariaat organiseert erosiedag

Dat erosie een probleem is in het Leiebekken bleek nogmaals bij de wateroverlast van mei-juni. Door afspoeling van bodemmateriaal bij hevige regenbuien slibben rioleringen en grachten dicht. Ook voor landbouwers is het verlies van vruchtbare bodem een slechte zaak. De bekkensecretariaten Leiebekken en IJzerbekken organiseren daarom in samenwerking met Inagro en de VLM op 14 maart een erosiedag voor beleidsmakers, erosiegevoelige gemeenten en landbouworganisaties.

 

In het Leiebekken onderscheiden we  drie erosiegevoelige gebieden: de heuvelkam tussen het Leie- en het Scheldebekken (regio Zwevegem - Kruishoutem), de West-Vlaamse heuvelrug (regio Heuvelland - Zonnebeke) en de regio Ardooie – Roeselare, gekend voor zijn groententeelt.

Om de voordelen van een grondige erosieaanpak in de kijker te zetten, organiseren de bekkensecretariaten van het Leiebekken en het IJzerbekken samen met Inagro en de VLM op dinsdag 14 maart een erosiedag voor beleidsmakers, erosiegevoelige gemeenten en landbouworganisaties.

In de voormiddag geven sprekers uitleg over de impact van erosie en hoe erosie en modderstromen kunnen voorkomen worden. In de namiddag bezoeken we enkele erosiemaatregelen en erosieknelpunten op het terrein.

Het programma en de uitnodiging volgen binnenkort. 

    

Erosie

 

 

 


 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.