Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Leiebekken > In de kijker > Jan. 2017 - Bekkensecretariaat organiseert erosiedag

Jan. 2017 - Bekkensecretariaat organiseert erosiedag

Dat erosie een probleem is in het Leiebekken bleek nogmaals bij de wateroverlast van mei-juni. Door afspoeling van bodemmateriaal bij hevige regenbuien slibben rioleringen en grachten dicht. Ook voor landbouwers is het verlies van vruchtbare bodem een slechte zaak. De bekkensecretariaten Leiebekken en IJzerbekken organiseren daarom in samenwerking met Inagro en de VLM op 14 maart een erosiedag voor beleidsmakers, erosiegevoelige gemeenten en landbouworganisaties.

 

 

 

 


 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.