Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Maart 2018 - Naar een veerkrachtige Gaverbeekvallei

Start GTO Gaverbeek

Samen aan de slag

Langs de Gaverbeek lopen tal van initiatieven voor een groenere, kwaliteitsvolle woonomgeving en een natuurlijkere vallei. Als open ruimte en blauwgroen netwerk in de verstedelijkte omgeving rond Kortrijk heeft de Gaverbeekvallei heel wat potentieel. Binnen het Interreg-project 'Valys' is daarom een geïntegreerde visie voor een klimaatbestendige vallei uitgewerkt.

De VMM, intercommunale Leiedal, de provincies West- en Oost-Vlaanderen, Inagro, het PCM en het bekkensecretariaat Leiebekken willen die visie mee tot uitwerking brengen en bundelen hun krachten in een nieuw gebiedsgericht en thematisch overleg (GTO) voor de Gaverbeek, waar water centraal staat.

Nog werk voor de boeg

Een veerkrachtige Gaverbeekvallei vraagt nog heel wat inspanningen. De beek is namelijk op veel plaatsen rechtgetrokken en ingebuisd, huishoudelijk en industrieel afvalwater beïnvloeden de waterkwaliteit, het biologische waterleven hinkt achterop en erosie in de bovenstroomse gebieden zorgt voor slib en sediment in de lager gelegen vallei.

Binnen het GTO bekijken we daarom hoe we de waterkwaliteit van de Gaverbeek en haar zijlopen vooruit kunnen helpen, hoe we de beek zichtbaarder en natuurlijker kunnen maken en waar we ruimte kunnen voorbehouden voor overstromingswater of voor infiltratie en welke acties we kunnen opnemen in de volgende stroomgebiedbeheerplannen.

U doet toch ook mee !

U wil meewerken aan de integrale aanpak binnen het stroomgebied van de Gaverbeek, dan bent u welkom op het eerste gebiedsgericht en thematisch overleg, op maandag 23 april bij Intercommunale Leiedal in Kortrijk.

We geven er uitleg bij de actuele watertoestand van de Gaverbeek en bij de acties en maatregelen die nodig zijn om de toestand te verbeteren. We stellen u enkele projecten voor die op de planning staan, luisteren naar uw plannen in het gebied en gaan op zoek naar samenwerkingsmogelijkheden.

Het programma

9u00       Onthaal
9u20

Verwelkoming en inleiding

Bekkensecretariaat Leiebekken – Micheline Gruwé

9u30

Samen naar een betere kwaliteit voor de Gaverbeek

  • Integrale projectwerking: doelstellingen en aanpak
  • Fysico-chemische en biologische waterkwaliteit, knelpuntparameters en vervuilingsdrukken
  • Lopende en geplande saneringsinfrastructuren

Vlaamse Milieumaatschappij – Saskia Lammens, Marijn Galle, Philippe De Maesschalck , Marieke Baeyens en Kris Muylle

10u15

Naar een klimaatbestendige vallei met de Gaverbeekvisie

Intercommunale Leiedal – Veerle Cox en Vlaamse Milieumaatschappij – Maarten Goegebeur

10u45 Pauze
11u00

Geïntegreerd waterbeheer voorkomt wateroverlast en watertekort en creëert ecologische meerwaarde

Provincie Oost-Vlaanderen – Bruno Samain, Provincie West-Vlaanderen – Liesbet Serlet

11u30

Erosiebestrijding houdt bodem, nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen ter plaatse

Inagro – Annelies Pollentier en PCM – Bieke Pasteels

11u45

Noodzaak van watergebonden projecten

Stad Waregem – Sanne Vervalle

12u00

Discussie

12u30

Broodjes

Praktische info

Wanneer?

       Maandag 23 april 2018 van 9u20 tot 13u00

Waar?

Intercommunale Leiedal, President Kennedypark 10 te Kortrijk

Parking via President Kennedylaan aan de gedeelde oprit met Voka

Hoe inschrijven?  

Tegen uiterlijk 19 april inschrijven via deze link

Meer info  

SecretariaatLeiebekken@vlaamsewaterweg.be, tel. 059 56 26 15

 

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.