Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Leiebekken > Contact

Contact

Bekkensecretariaat Leiebekken

p/a De Vlaamse Waterweg NV, Guldensporenpark 105, 9820 Merelbeke

Tel 09 292 11 60

E-mail SecretariaatLeiebekken@vlaamsewaterweg.be

Bekkencoördinator: mevrouw Micheline Gruwé (Micheline.Gruwe@vlaamsewaterweg.be)

Controleer alle velden goed alvorens te versturen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.