Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Leiebekken > Contact

Contact

Bekkensecretariaat Leiebekken

p/a De Vlaamse Waterweg NV, Guldensporenpark 105, 9820 Merelbeke

Tel 09 292 11 60

E-mail SecretariaatLeiebekken@vlaamsewaterweg.be

Bekkencoördinator: mevrouw Micheline Gruwé (Micheline.Gruwe@vlaamsewaterweg.be)

Controleer alle velden goed alvorens te versturen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid