Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan. 2017 - Het Seine-Scheldeproject: werk in uitvoering

Het Seine-Scheldeproject loopt in Vlaanderen hoofdzakelijk via de Leie en de Ringvaart rond Gent naar het kanaal Gent-Terneuzen en is dus een zeer belangrijk project voor het Leiebekken. Het project combineert aanpassingen aan de Leie en haar infrastructuur, voor een betere doorgang van grotere schepen, met rivierherstel. Waterwegen en Zeekanaal NV is volop bezig met voorbereidende studies, voorontwerpen en de uitvoering op het terrein.

Over het hele traject van de Leie door Vlaanderen, van Wervik tot Gent, gebeuren er aanpassingen.

In Wervik zijn de werken volop aan de gang. De nieuwe brug werd in een staalatelier in de haven van Gent gebouwd en van daaruit per schip naar Wervik gebracht. Begin februari wordt de brug op haar plaats gevaren.

Voor de aanpassingen in Menen is het voorkeursscenario intussen vastgelegd: er komt een nieuwe, vaste brug op een nieuwe locatie en een rechttrekking van de Leie zodat schepen beter kunnen passeren.

Meer info over het Seine-Scheldeproject leest u op www.seineschelde.be.

 

Seine-Scheldeproject

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.