Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Leiebekken > In de kijker > Jan. 2017 - Beveiliging Rosdambeek bijna klaar

Jan. 2017 - Beveiliging Rosdambeek bijna klaar

De werken voor de afsluitconstructie en het pompstation aan de Rosdambeek zijn bijna klaar. Met dit project willen de provincie Oost-Vlaanderen en Waterwegen en Zeekanaal NV vermijden dat hoge waterstanden in de Leie het water in de Rosdambeek doen opstuwen, met overstromingen tot gevolg. Als alles goed verloopt, kan de constructie eind januari 2017 in gebruik genomen worden. Het project geeft uitvoering aan actie 6_I_048 van het bekkenspecifieke deel.

Overstromingen in de vallei van de Rosdambeek doen zich voornamelijk voor bij hoge waterstanden op de Leie.

 

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.