Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Jan. 2017 - Beveiliging Rosdambeek bijna klaar

De werken voor de afsluitconstructie en het pompstation aan de Rosdambeek zijn bijna klaar. Met dit project willen de provincie Oost-Vlaanderen en Waterwegen en Zeekanaal NV vermijden dat hoge waterstanden in de Leie het water in de Rosdambeek doen opstuwen, met overstromingen tot gevolg. Als alles goed verloopt, kan de constructie eind januari 2017 in gebruik genomen worden. Het project geeft uitvoering aan actie 6_I_048 van het bekkenspecifieke deel.

Overstromingen in de vallei van de Rosdambeek doen zich voornamelijk voor bij hoge waterstanden op de Leie.

Een nieuwe afsluitconstructie aan de monding van de Rosdambeek in de Leie zorgt er voor dat hoge waterstanden zich in de toekomst niet meer kunnen doorzetten. Een pompstation garandeert dan de waterafvoer van de Rosdambeek. Als de afsluitconstructie dicht staat, wordt het beekwater overgestort in een buffervijver van waaruit het water naar de Leie overgepompt wordt.    

De werken zijn bijna klaar. Na het testen van de elektromechanische sturing, kan de constructie in gebruik genomen worden.

              

 Rosdambeek

 

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.