Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Mrt. 2021 - Naar een riviercontract voor de Heulebeek

Een jaar geleden startte de VMM een participatietraject voor de Heulebeek en ondertekende ze samen met elf partners een charter.

De bedoeling is om met de betrokken overheden, geëngageerde burgers, bedrijven en verenigingen maximaal tot oplossingen te komen om het overstromingsrisico in het stroomgebied van de Heulebeek te verminderen, de waterkwaliteit te verbeteren en in droge periodes waterschaarste in de waterlopen tegen te gaan. Het resultaat wordt vastgelegd in een riviercontract voor de Heulebeek.

Afgelopen jaar reageerden inwoners en stakeholders massaal op de oproep naar ideeën.

Reacties en ideeën werden verzameld via de website van het riviercontract en tijdens de stakeholdersfora.

De stuurgroep gaat nu actief met de ideeën en voorstellen  aan de slag. Momenteel bespreken kleinere werkgroepen  per actiecluster of thema werkgroepjes de ontvangen ideeën te bespreken en gieten deze in maatregelen. Die output wordt dan vertaald in een riviercontract, dat de komende jaren de rode draad zal vormen voor het waterbeheer in de vallei van de Heulebeek.

Alle ideeën en de verdere stappen in het traject zijn terug te vinden op de site van het riviercontract Heulebeek. https://heulebeek.riviercontract.be.

Nieuwsbrief, feb. 2021

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.