Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Juni 2017 - Captatieverbod in het Leiebekken door aanhoudende droogte

Van eind november tot eind juni viel in het Leiebekken veel minder neerslag dan het klimatologisch gemiddelde. Deze droge maanden leiden tot zeer lage debieten in de waterlopen en een dalende grondwaterstand. Vanaf 21 juni geldt voor minstens 14 dagen een algemeen captatieverbod uit onbevaarbare waterlopen voor beregening in het Leiebekken.

Het KMI waarschuwde begin juni al voor een droogte die stilaan zorgwekkend wordt. De hogedrukgebieden zorgden voor het rustige weer in onze streken en een oplopend neerslagtekort. De geringe neerslaghoeveelheden leidden tot lage waterstanden en debieten op de bevaarbare en onbevaarbare waterlopen (laagwaterbericht van het HIC en droogterapport van VMM).

Vanwege de aanhoudende droogte en het steeds verder dalende peil van grondwater en oppervlaktewater kondigden de gouverneurs van West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen op 21 juni een captatieverbod aan voor beregening vanuit onbevaarbare waterlopen in het Leiebekken. Capteren uit bevaarbare kanalen en rivieren is wel nog toegestaan. Tot een volume van 500 m³ per jaar is een melding aan de NV Waterwegen en Zeekanaal voldoende. Voor grotere volumes is een vergunning nodig. Er ging eveneens een verbod in om water te halen uit alle waterlopen voor recreatieve doeleinden. Het capteren van drinkwater voor dieren en het vullen van fytosproeitoestellen voor gewasbescherming is toegelaten.

De gouverneurs roepen op om spaarzaam om te springen met het drinkbaar kraantjeswater. Er is een infopunt beschikbaar op de site van de provincie West-Vlaanderen met een visuele weergave op kaart en een overzicht van alle maatregelen. Ook Vlaanderen voerde vanaf 22 juni een verbod in om verspilling van het leidingwater tegen te gaan.

De voorspelde en actuele droogtetoestand zijn te volgen via de website www.waterinfo.be.

 

Droogte

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.