Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Mei 2017 - Ontwerp wateruitvoeringsprogramma goedgekeurd door bekkenbestuur

Het wateruitvoeringsprogramma rapporteert jaarlijks over de uitvoering van het bekkenspecifieke deel Leiebekken van het stroomgebiedbeheerplan Schelde en blikt vooruit op de uitvoering in de komende jaren. Het bekkenbestuur keurde op 17 mei het ontwerp wateruitvoeringsprogramma 2016 goed.

Dit rapport geeft de toestand van de waterkwaliteit en de overstromingen die voorkwamen in mei en juni ’16 weer. Het beschrijft de uitvoering van de acties om tot de goede watertoestand te komen en integreert het advies op het investeringsprogramma van de waterbeheerders en het subsidieprogramma voor de bovengemeentelijke saneringsprojecten.

Verder op de agenda van het bekkenbestuur stonden de terugkoppelingen van het gebiedsgericht en thematisch overleg (GTO) erosie en het GTO Heulebeek. Daarnaast werd een evaluatie van de impact van de recent uitgevoerde saneringsinfrastructuur op de waterkwaliteit gepresenteerd.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.