Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Waterforum - Thematische sessies - ronde 3

We hebben een selectie gemaakt van negen hete hangijzers uit het onderzoeks- en innovatielandschap waarrond heel wat beweegt. Thema’s die een goede aanleiding vormen om onderzoekers en beleidsmakers samen te brengen en de opgedane kennis en expertise met elkaar te delen. 

Ronde 3:

  • De weg naar meer bedrijven met een circulair waterverhaal
  • De weg naar een waterzekere drinkwaterproductie
  • De weg naar meer waterintelligente waterwegen en havens

De weg naar meer bedrijven met een circulair waterverhaal

Moderatie: Dirk Halet, Vlakwa & Tania Verhoeve, VMM

Indien we willen komen tot een versnelling in de implementatie van circulaire watergebruiksprojecten, zal het essentieel zijn om tegelijkertijd in te zetten op verschillende hefbomen. Vanuit vier invalshoeken technologie & infrastructuur, kennis & vaardigheden, financiering & businessmodellen en institutionele regels brengen we in beeld hoe die versnelling te realiseren

  • Het aanpakken van de concentraatstromen is nog een wateruitdaging waar een zeer strek technologisch aspect aanzit. CAPTURE licht toe wat duurzame uitwegen zijn voor de problematiek van concentraatstromen. 
  • VITO presenteert welke vernieuwende financierings-en businessmodellen een hefboom in zich dragen om circulaire watergebruiksprojecten bij verschillende stakeholders ingang te doen laten vinden. 
  • Vlakwa geeft aan hoe risicoanalyse helpt in het versnellen van innovatie en de implementatie van circulaire wateroplossingen.
  • De proeftuin droogte ‘Water voor later’ biedt inzicht in hun samenwerking en welke (en hoe) de wetgeving aanpassing behoeft om samenwerking en koppelkansen te maximaliseren.

De weg naar een waterzekere drinkwaterproductie

Moderatie: Louise Vanysacker, Aquaflanders

Ondanks de aanhoudende droogte deze zomer hebben waterbedrijven altijd kwaliteitsvol drinkwater kunnen leveren. Dit was mogelijk dankzij investeringen en een sterke samenwerking tussen de waterbedrijven . Bijvoorbeeld door toevoernetwerken aan elkaar te koppelen en door onderlinge afstemming van bronnen, voorraden en leveringen. Maar ook door volop in te zetten op innovatie. Data en nieuwe technologieën spelen een cruciale rol in het optimaliseren van de waterinfrastructuur en productieprocessen.

Met een integrale, innovatieve strategie kan Vlaanderen de watercirkel sluiten en werken aan een klimaatrobuuste watervoorziening. Enkele voorbeelden van innovatieve projecten en samenwerkingen over heel Vlaanderen zullen tijdens deze sessie toegelicht worden.

De weg naar meer waterintelligente waterwegen en havens

Moderatie: Niels Van Steenbergen, De Vlaamse Waterweg

In de sessie “De weg naar meer waterintelligente waterwegen en havens” gaan we dieper in op de economische impact van droogte en waterschaarste voor de waterwegen. We tonen hoe aan de hand van modellering, op een wetenschappelijk onderbouwde wijze gezocht wordt naar oplossingen op de lange termijn.

En havenbedrijven en De Vlaamse Waterweg geven inzicht in hun korte en lange termijnplannen om onze waterwegen en havens meer weerbaarder te maken tegen periodes van droogte.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.