Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Provinciale informatiesessies vernieuwde watertoets en informatieplicht

  • Wanneer 06-12-2022 09:30 tot 19-12-2022 00:00 (Europe/Brussels / UTC100)
  • Waar Diverse locaties
  • Contact naam
  • Aanwezigen advies- en vergunningverleners
  • Voeg gebeurtenis toe aan agenda iCal

Er beweegt heel wat op het vlak van waterwetgeving. Initiatieven die ons weerbaarder moeten maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. De watertoets en de bijhorende overstromingskaarten kunnen niet achterblijven.

Op 25 november 2022 keurde de Vlaamse Regering een aantal ingrijpende wijzigingen aan het watertoetsbesluit en de informatieplicht definitief goed. De bepaling van de adviesinstanties in het kader van de watertoets wordt aangepast, de huidige watertoetskaart verdwijnt en de informatieplicht zal gebruik maken van nieuwe overstromingskaarten.

Om vergunning- en adviesverleners te informeren over de wijzigingen die op til zijn, organiseerde de CIW in december 2022 5 provinciale infomomenten. Op deze infomomenten werd een toelichting bij de nieuwe wetgeving rond adviesinstanties voor de watertoets, het aangepaste watertoetsinstrument, de nieuwe overstromingskaarten en de informatieplicht gegeven. 

Over de wijzigingen aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater zal gecommuniceerd worden na de definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering.

Raadpleeg de presentaties en opnames:

Inleiding: presentatie + opname

Overstromingskaarten: presentatie + opname

Watertoetsprocedure: presentatie + opname

Informatieplicht: presentatie + opname

FAQ (veel gestelde vragen)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.