Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

WaterWerkt ! | Drijfkracht voor de toekomst

  • Wanneer 02-02-2023 van 13:30 tot 18:00 (Europe/Brussels / UTC100)
  • Waar Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88, 1000 Brussel
  • Voeg gebeurtenis toe aan agenda iCal

Het begin van het nieuwe jaar is een periode waarin we terugblikken op het afgelopen jaar en vooruitkijken naar het komende jaar. Als CIW doen we dat samen met iedereen die betrokken is bij het integraal waterbeleid, op donderdag 2 februari 2023 in Brussel.

Naar goede gewoonte koppelen we aan het CIW-event een dieper duikende reflectie en actieve kennisuitwisseling. Het klimaat verandert. Technologie evolueert razendsnel. Onze werk- en leefomgeving wijzigen continu. Ook het waterbeleid staat voor stevige uitdagingen om de toestand van onze watersystemen goed te krijgen, de toenemende overstromings- en droogterisico's het hoofd te bieden en watersystemen opnieuw weerbaar te maken. Bewandelde paden, klassieke denkkaders, traditionele samenwerkingsvormen bieden onvoldoende antwoord op die nieuwe uitdagingen.

Onder de titel 'WaterWerkt, drijfkracht voor de toekomst' voorzien we inspirerende toelichtingen en tonen we hoe we met de CIW-projectwerking en de platformwerking voor water hieraan bijdragen.

Raadpleeg het programma.

Schrijf je in.

WaterWerkt ! | Drijfkracht voor de toekomst

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.